כך תנצלו את תיקון 190 קופות גמל, כדי לחסוך בתשלום מס על החיסכון הפנסיוני 

הגעת לגיל השלישי ? זה טיפ קופות גמל החשוב ביותר! - המטרה שלשמה נחקק תיקון 190 היא בין השאר לצמצם את הפגיעה בחסכונות אשר נוצרה עקב הפיכתן של קופות הגמל למוצרי חיסכון פנסיוניים בלבד, בעקבות שינויים בחקיקה בשנת 2008.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
לימור עופרי, צילום: עידן מעוזלימור עופרי, צילום: עידן מעוז

לימור עופרי 26/12/2021

אנו עובדים במשך רב שנות חיינו ובכל חודש מפקידים חלק לא מבוטל משכרנו לטובת הפנסיה העתידית במטרה ברורה שיום יבוא ועם הגיענו לגיל פרישה נוכל לנצל את החיסכון שצברנו ולהמשיך לשמור על רמת החיים אליה הורגלנו ולחיות בכבוד.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקפו בשנת 2012 והביא לשינוי משמעותי בתחום ההשקעות והחיסכון לטווח הבינוני/ארוך.

המטרה שלשמה נחקק תיקון 190 היא בין השאר לצמצם את הפגיעה בחסכונות אשר נוצרה עקב הפיכתן של קופות הגמל למוצרי חיסכון פנסיוניים בלבד, בעקבות שינויים בחקיקה בשנת 2008.

מהו מהותו של תיקון 190 למי מתאים וכיצד תוכלו לעשות בו שימוש נכון על מנת למקסם את הרווחים מהכספים שחסכתם?

למי מתאים?

העמית בגיל 60 ומעלה.

העמית מקבל קצבה בפועל העולה על סכום הקצבה המזערית, כלומר 4,498 ₪ בחודש (נכון לשנת 2021).

במידה ושני תנאים מצטברים אלו מתקיימים, תיקון 190 פותח אפשרות השקעה אטרקטיבית להפקיד אל קופת הגמל כסף פנוי - מחשבון העו"ש, פק"מים ומתיקי השקעות.

יתרונות בולטים בהפקדה לתיקון 190 – 

משיכה כקצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים.

משיכה הונית (סכום חד פעמי) בכל עת ובכפוף לתנאי המשיכה בתשלום מס בגובה 15% על הרווח הנומינלי (רווח ברוטו ללא התחשבות במדד) לעומת שיעור מס של 25% על הרווח הריאלי (רווח נטו בניכוי העלייה במדד).

כלומר, כל עוד אנו פועלים בסביבת אינפלציה נמוכה/אפסית, נשלם מס מופחת באופן משמעותי. (הנזילות קיימת על כל סכום ההפקדה, למעט קצבה מזכה בסך 34,452 ₪)

דמי ניהול נמוכים לעומת מכשירי השקעה אלטרנטיביים. דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות בקופת הגמל הנם 1.05%. בפועל ממוצע דמי הניהול נע סביב 0.7%-0.6% (תלוי בית ההשקעות ותלוי סכום).

גמישות במסלול ההשקעה – לרשות החוסך מגוון מסלולי השקעה בבחירת רמת הסיכון. בנוסף, ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה ללא אירוע מס.              

פיזור נכסים והשקעות בשוק ההון בארץ ובחו"ל כגון: מניות, אג"חים ממשלתיים וקונצרנים. בנוסף, קיים מרכיב השקעה בנכסים לא סחירים - השקעות בנדל"ן, קרנות גידור, קרנות השקעה, הלוואות וכו'.. אשר לרב נותן עוגן ויציבות היות והקורלציה לשוק ההון נמוכה/אפסית.             

ניהול השקעות מקצועי של מנהלי השקעות מנוסים, ע"י חברות המגובות במחלקות מחקר איכותיות, ועדות השקעה ואנליסטים מקצועיים.

אפשרות ניוד בין קופת גמל אחת לאחרת ע"פ העדפתכם וללא אירוע מס.

העברה בין דורית – קופות הגמל מאפשרות לעמית להגדיר מוטבים שיהיו היורשים החוקיים של כספי קופת הגמל. במקרה פטירת העמית לפני גיל 75 המוטבים יוכלו למשוך את הכספים ללא תשלום מס רווח הון. במקרה פטירת העמית לאחר גיל 75 יוכלו למשוך בתשלום מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.

לחילופין, ניתן יהיה להעביר את הכספים ע"ש היורש/המוטב ובמקרה בו יבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית לאחר גיל 60 הקצבה תהיה פטורה ממס.

שקיפות ויכולת השוואה – תשואות הקופות מתפרסמות מדי חודש באתר האוצר.

הלוואה בתנאים אטרקטיביים ונוחים כנגד החיסכון – הלוואות אלו הן פתרון כדאי עבור חוסכים שמעוניינים למשוך את כספם מבלי לאבד את הטבות המס והתשואה היפה לאורך השנים על ההשקעה.

במסגרת תיקון 190, תוכלו להפקיד את כספיכם לקופת גמל ולבחור לנהל במסלול IRA  - Individual Retirement Account או לחילופין, למנות מנהל תיקים שיפעל בתיק מטעמכם ויהיה אחראי לניהול ההשקעות עבורכם.

ממה להיזהר?

במצב שבו קצבת הפנסיה של המשקיע שתתקבל תהיה קטנה מ 4,498 ₪ לחודש – בעת המימוש, מלוא סכום המשיכה יחויב ב 35% מס.

כספי הגמל של החוסך נזילים בכפוף לתנאי הסף שנאמרו לעיל.

מתוך כלל כספי החיסכון שנצברו בקופת הגמל לפי תיקון 190 בשנה נתונה, סכום של 34,452 ₪ (נכון לשנת 2021) הינו "מרותק" לקופה. משיכה של רובד ראשוני זה אפשרית בכפוף לתשלום מס שולי או בכפוף להצגת אישור ממס הכנסה ע"י הגשת טופס 161ד בגיל הפרישה. לרב סכום זה מייעדים להורשה בפטור ממס.

טיפ 😊 

אז כמה ניתן להפקיד ע"פ תיקון 190 והאם יש הגבלת הפקדה?

אין מגבלה בעת ההפקדה לקופת גמל ע"פ תיקון 190, אך יש מגבלת משיכה שצריך לשים לב אליה בהתאם לגילו של החוסך.

הפקדה מגובה מסוים דורשת אישור פקיד שומה בעת משיכת הכספים (בירוקרטיה ומשך זמן ארוך יותר עד לקבלת הכספים, שעדיף להימנע מהם).

יש להתייעץ עם איש מקצוע על מנת להנחות את החוסך להפקדת סכום התקרה, כדי שיוכל למשוך מבית ההשקעות ללא פניה למס הכנסה.

סכום ההפקדה הולך וקטן ככל שהחוסך מבוגר יותר.

למתעניינים בחישוב, סכום ההפקדה נקבע ע"י מכפלת השכר הממוצע במשק במקדם קבוע.

חוסכים מתחת לגיל 67 – 4 פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם הרלוונטי לגיל החוסך.

חוסכים מעל גיל 67 – 5 פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם הרלוונטי לגיל החוסך.


אז כיצד בוחרים את קופת הגמל שהכי משתלם להשקיע בה לפי תיקון 190?

בבואנו לבחור קופת גמל שבה נרצה להשקיע את חסכונותינו במסגרת תיקון 190 יש מספר פרמטרים חשובים שכדאי לשים לב:

חברה מבוססת ויציבה עם ניסיון רב בניהול השקעות.

איכות השירות של החברה.

נתוני תשואות לאורך זמן – חשוב למדוד את ביצועי ההשקעות בין החברות לטווחים ארוכים.

נתוני עלויות – חשוב לשלם דמי ניהול הוגנים בהתאם לביצועי בית ההשקעות. דמי הניהול הנם נגזרת של איכות מנהל ההשקעות. 

מדד שארפ – מדד לביצועי תיק ההשקעות. מדד שארפ מודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה.

לסיכום – אין עוררין על כך שקצבת פנסיה היא דבר מבורך, אבל מה שרבים מאיתנו לא לוקחים בחשבון זה שלמרות שאנחנו לא עובדים, מס הכנסה מתייחס לקצבת הפנסיה החודשית שלנו כמשכורת לכל דבר ועניין. 

לכן חשוב לבצע תכנון מיסוי ופרישה עם מומחה פיננסי המכיר את דקויותיו של התיקון, על מנת למקסם את ההשקעה.

הכותבת היא מנכ"לית ובעלים "לימור עופרי פתרונות פיננסים".

אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.