לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - דצמבר 2023 

הפניקס