קרנות השתלמות, גמל ופנסיה בינואר 2024 - תחזית כללית, פחות מהמצופה  

תחזית קופות גמל וקרנות השתלמות ופנסיה לינואר 2024 הירידות החדות אתמול בשוקי המניות, בארץ ובעיקר בחו"ל, גרעו הרבה מהתשואה החודשית.

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 04/02/2024

ינואר 2024: פתיחה חיובית מתונה לקופות הגמל.

התשואה הממוצעת של קופות הגמל בינואר: 0.2%. 

הירידות החדות אתמול בשוקי המניות, בארץ ובעיקר בחו"ל, גרעו כ-0.4% מהתשואה החודשית.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בינואר 0242 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 0.2%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.0% לבין תשואה של 0.4%. 

שם המסלול

תשואה בחודש   ינואר  2024 

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

0.2%

0.4%

0.0%

מנייתי

0.5%

0.8%

0.2%

500 S&P   

1.9%

2.1%

1.7%

מדדי

0.3%

0.5%

0.1%

שקלי

0.0%

0.2%

0.2%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

0.1%

0.3%

0.1%-

פנסיה מקיפה לבני 50-60

0.2%

0.4%

0.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

0.2%

0.4%

0.0%


בחודש ינואר נרשמו עליות שערים מתונות בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ, והן האחראיות לתשואה של הקופות. 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: עליות שערים: כאשר מדד הדאו עלה ב-1.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.6% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.0%. 

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.8%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד במיוחד של 8.4%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-4.7%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 ירד ב-1.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.4%, ואילו מדד יתר 60 נותר ללא שינוי.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו בשיעורים של 0.1%, 0.3% ו-0.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.4%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.4%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.1%. 

ינואר 2024: