לפני כולם - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה - גמל פסיבי מדדי מניות עולה 4.55%+ 

לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - פברואר 2024 אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה