לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, מרץ 2024 - השתלמות כללי 2.43%+ 

מור גמל והשתלמות