לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה - מרץ 2024 השתלמות מסלול מניות 4.50%+ בחודש 

אלטשולר שחם גמל השתלמות ופנסיה

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
גילעד אלטשולר, צילום: פאנדרגילעד אלטשולר, צילום: פאנדר

מורן שקד 15/04/2024

שם הקופה תשואה לחודש מרץ 2024 תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2024 תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2023 עד 3.2024 תשואה מצטברת 4.2021 עד 3.2024 (36 חודשים) תשואה מצטברת 4.2019 עד 3.2024 (60 חודשים) סך נכסים באלפי ₪ 31.03.24
1093 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי 2.54% 4.71% 12.54% 8.28% 27.85% 37,877,815
1377 אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות 4.50% 9.23% 23.55% 12.07% 42.60% 6,228,985
1290 אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 2.76% 5.47% 14.40% 8.69% 31.47% 863,192
558 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.83% 1.18% 5.62% 5.94% 20.88% 5,750,786
1378 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות 0.55% 0.52% 4.24% 4.72% 16.04% 665,842
1399 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 0.39% 0.25% 3.44% 4.29% 12.40% 228,223
1398 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 0.38% 1.05% 4.35% 6.12% 6.39% 359,584
12256 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 2.50% 4.49% 13.35% 8.18% 0.00% 288,999
1376 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות 0.56% 0.50% 4.26% 5.36% 16.86% 785,124
1375 אלטשולר שחם גמל מסלול מניות 4.47% 9.17% 23.33% 11.44% 42.73% 2,802,713
1395 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 0.38% 0.24% 3.13% 3.43% 11.31% 225,218
1394 אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 0.37% 1.03% 4.21% 6.06% 6.34% 404,972
9950 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 3.01% 5.56% 14.69% 8.57% 30.67% 5,568,650
9951 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 2.36% 4.46% 11.71% 7.83% 27.68% 31,154,931
9952 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 1.40% 2.30% 7.94% 6.11% 22.03% 9,418,968
472 אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.83% 1.31% 5.43% 6.37% 19.32% 3,176,158
9757 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 3.31% 5.88% 16.69% 16.84% 43.36% 17,204,421
9758 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 2.89% 5.17% 15.20% 16.14% 38.15% 3,739,902
9759 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 1.85% 2.85% 10.21% 13.81% 32.11% 1,588,312
9760 קרן פנסיה מקיפה הלכה 2.69% 4.77% 15.22% 16.10% 38.32% 270,129
12419 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 3.60% 7.28% 19.95% 17.13% 52.28% 3,062,418
2196 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 1.31% 2.55% 10.55% 25.97% 41.29% 7,397
12138 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש) 1.32% 2.47% 9.81% 24.26% 39.19% 1,580,641
12139 קרן פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה - מסלול חדש 0.33% 0.56% 1.44% -2.85% 0.00% 70,806
8580 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 232
9761 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 3.11% 5.71% 15.38% 8.13% 29.12% 408,496
9762 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 2.73% 5.03% 14.11% 8.79% 28.17% 112,599
9763 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 1.61% 2.58% 8.56% 5.33% 21.92% 62,473
13211 אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות 4.58% 9.47% 24.18% 11.16% 0.00% 128,180
13212 אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה 2.58% 5.39% 0.00% 0.00% 0.00% 2,328
7798 אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי 2.65% 4.79% 13.00% 7.69% 26.02% 4,891,401
7799 אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות 4.53% 9.29% 23.62% 12.21% 42.38% 3,825,411
7800 אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות 1.03% 1.47% 6.31% 5.70% 19.24% 847,178
7801 אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות 0.45% 0.47% 3.79% 3.22% 14.38% 158,599
7802 אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי 0.36% 1.08% 4.58% 6.11% 6.39% 70,245
12257 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 2.51% 4.52% 13.22% 7.50% 24.11% 126,860
11325 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.56% 2.44% 8.24% 6.58% 22.48% 918,574
11326 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.66% 4.87% 13.30% 8.97% 28.05% 1,741,138
11327 אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.50% 9.23% 23.54% 12.57% 44.25% 5,047,146
11328 אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה 2.41% 4.39% 13.26% 8.15% 26.13% 787,672
1094 אלטשולר שחם פיצויים כללי 2.30% 4.44% 12.00% 9.90% 31.67% 558,846
588 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 0.76% 1.20% 5.39% 4.76% 19.41% 123,711
1417 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 0.44% 0.54% 3.33% 2.56% 14.68% 15,222
2008 אלטשולר שחם פיצויים כספי 0.35% 1.08% 4.55% 0.00% 0.00% 29,549
989 אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות 5.32% 12.44% 31.43% 23.76% 59.51% 541,564
2017 אלטשולר שחם גמל הלכה 2.16% 4.78% 15.86% 13.87% 27.61% 192,854
9844 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה 3.11% 5.90% 15.78% 8.98% 25.89% 197,176
9845 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 2.42% 4.63% 11.98% 9.10% 25.09% 410,536
9846 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 1.56% 2.60% 8.85% 7.46% 19.16% 155,530
1219 אלטשולר שחם קמה 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
872 אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה 2.66% 4.88% 13.78% 8.23% 22.01% 48,079
1309 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 0.58% 0.33% 3.56% 4.79% 8.68% 88,573
1912 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 2.40% 5.13% 15.66% 8.59% 25.63% 27,069
13820 אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי - מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15,625
13819 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות 3.77% 8.44% 22.54% 0.00% 0.00% 307,647
14353 אלטשולר שחם גמל משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 475,701
14354 אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 126,113
14234 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4,155
14235 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13,548
14302 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4,178
14303 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22,742
14304 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27
14305 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 256
14858 אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 144,046
14863 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 430,238
14862 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 403,744
14864 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 148,072
14865 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 263,567
14850 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 412,512
14854 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדד S&P 500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12,192
15028 אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17,036