מומחה ליעוץ פנסיוני: "עמדה של רשות שוק ההון מפלה בין ערוצי הפצה ופוגעת באזרחים המיועצים" 

בטור מקצועי מסביר מומחה לייעוץ פנסיוני על עמדת רשות שוק ההון האוסרת על יועץ פנסיוני בתאגיד בנקאי להפיץ קופות גמל להשקעה, ולדבריו: "מפלה בין ערוצי הפצה ופוגעת באזרחים המיועצים על ידי יועצים פנסיוניים אובייקטיבים בתאגידים בנקאיים לעומת אלו המטופלים על ידי סוכני ביטוח ומשווקים ישירים המפיצים את המוצר"

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
קופות גמל להשקעה / איור: פאנדרקופות גמל להשקעה / איור: פאנדר

מומחה לייעוץ פנסיוני (השם שמור במערכת) 30/06/2024

הדיון בוועדת הכספים בהצעת החוק להגדלת תקרת ההפקדה בקופות גמל להשקעה מ-79,000 שקל ל-300,000 שקל, מעלה שוב פעם תמיהה באשר לעמדת הרשות האוסרת על יועץ פנסיוני (בתאגיד בנקאי) להפיץ את המוצר ללקוחות המיועצים על ידו. איסור זה פוגע למעשה ביכולתו של היועץ להתאים את המוצרים למטרות החיסכון ולצרכי לקוחותיו, במטרה לשפר את שעור התחלופה (קצבה יחסית לשכר ערב הפרישה) בתקופת הפרישה.

מאז הופעתן של קופות גמל להשקעה בשנת 2016 (תיקון 15), פנו היועצים שוב ושוב לרשות שוק ההון בבקשה לתקן את החקיקה כך שיתאפשר גם להם להפיץ את המוצר שצבר עד כה כ-48 מיליארד שקל, על רקע העלייה בתוחלת חיים ותקופת פרישה המתארכת מגמות הדורשות מקורות כספםים למימון תקופה זו ולשמירה על רמת החיים בפרישה.

קופת גמל להשקעה הינה פתרון מיטבי לסוגית שמירה על רמת החיים בתקופת הפרישה שכן היא מאפשרת להפוך את החיסכון המצטבר החל מגיל 60 ל"קצבה מוכרת "פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון ,בצד קרנות הפנסיה וקצבאות הביטוח הלאומי.

8 שנים חלפו מאז הופעתן של קופות גמל להשקעה והרשות עדיין לא עדכנה את התקנות המאפשרות שילוב קופת גמל להשקעה בארגז הבלים של היועץ בכך למעשה פוגעת ומפלה בין אזרחים המיועצים על ידי יועצים פנסיוניים לבין אלה המטופלים על ידי סוכני הביטוח או משווקים ישירים שבהגדרה החוקית אינם אובייקטיבים. מה גם שלרשות סוכני הביטוח קיים עוד מוצר הדומה לקופת גמל להשקעה "פוליסות חיסכון" הנחותות יותר כמקור לקבלת קצבה מוכרת בגיל 60 ומעלה .בכך למעשה שוב מחטיאה הרשות בהיותה מעודדת חיסכון נזיל על פני חיסכון שעשוי לשמש לקצבה בפרישה.

עמדת רשות שוק ההון תמוהה עוד יותר אם ניקח בחשבון את העובדה שהיועצים הפנסיוניים  מפיצים קופו"ג וקרנות השתלמות הדומות במאפייניהם לקופוג להשקעה.

תמיהה נוספת על התנהלות הרשות בסוגיה זו נעוצה בעובדה שחוק היעוץ תוקן וקופת גמל להשקעה הוגדרה כמוצר פנסיוני סןג מוצר(7א) בחוק ,לפני מספר שנים, מה שנדרש עוד זה תיקון זניח בתקנות הקובעות כי מותר ליועץ פנסיוני (בתאגיד בנקאי)להפיץ את המוצר. תיקון של כמה דקות.

לפיכך ראוי שיחד עם הדיון בהגדלת התקרה  להפקדה בקופוג להשקעה יאפשרו ליועצים להפיץ את המוצר ולש/לב אותו בתיק הפנסיוני של לקוחותיו בדיוק כפי שמותר לסוכני הביטוח.יעאפשר תחרות בין ערוצי ההפצה מבלי להפלות ביין אזרחים מיועצים על ידי סוכני ביטוח לבין אלה המיועצים על ידי יועצים פנסיוניים.

במשך 8 שנים אנו מבקשים תשובה לשאלה: מדוע אין אפשרות ליועצים הפנסיוניים (בתאגיד בנקאי) להפיץ את המוצר?!

תשובה אין. למעט שהנושא בטיפול כבר 8 שנים.

מדוע אני חושב שיש טעם בהגדלת התקרה בקופות גמל להשקעה ?ברור הרי שאם הלקוח מעוניין להפקיד 300000 שח בקופת גמל להשקעה ,ואינו יכול,,יפקיד 79000 שח בקופת גמל להשקעה (התקרה)ואת היתרה בפוליסת חיסכון ,וכך למעשה בניגוד למדיניות הרשות מוענקת הטבה לחיסכון החד פעמי הנזיל עח הגדלת הקצבה בגיל הפרישה.

אין ספק שמדובר ב"כשל שוק "במערך ההפצה הפנסיוני, הפוגע ביעוץ האוביקטיבי ובלקוחותיו ,לכן,על רשות שוק ההון מוטלת האחריות לתקן את המצב ולאפשר יעוץ מיטבי ותחרות בין ערוצי ההפצה,לטובת כלל האזרחים.

הגישה שלנו כיועצים היא שקופת גמל להשקעה עדיפה על פוליסות חיסכוןן כשמטרת החיסכון היא הגדלת הקצבה בגיל הפרישה:

 

נושא

קופת גמל להשקעה

פוליסת חיסכון

 

מס רווחי הון במשיכה

 

25% על הרווח הריאלי

 

25% על הרווח הריאלי

 

 

ניוד בן חברות מנהלות

 

 

ניתן ללא אירוע מס

 

לא ניתן, נדרש למשוך את היתרה ולשלם מס רווחי הון ולהפקיד מחדש

 

 

ניוד לקופת גמל לקבלת קצבה

 

 

ניתן קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון ללא תקרה

 

 

לא ניתן, נדרש למשוך את הכספים לשלם מס רווחי הון ולהפקיד מחדש בקופת גמל למטרת קצבה

 

תקרת הפקדה

 

 

79,005 ש"ח ליחיד בשנה

 

אין תקרה

 

פטור חלקי ממס רווחי הון

למבוגרים

 

אין

 

קיים פטור חלקי למי שנולד לפני 1948

 

 

סוג הקצבה

 

 

קצבה מוכרת פטורה ממס ללא תקרה

 

"קצבה אחרת" (באם ניתן 35% פטור מכל הקצבאות ללא תקרה)