חיסכון לכל ילד:
גמל להשקעה:
סוג קופה:
מספר קופת גמל:

שם תאגיד שולט:
סוג תאגיד שולט:
שם חברה מנהלת:
ותק: שנים
אוכלוסית יעד:
התמחות ראשית:
התמחות מישנית:
תקופת דיווח:
מדיניות:

 

טווח הגרף

 

דרוג משקיעים של הקופה

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

 

תשואות חודשיות בשנה האחרונה

תקופה תשואה חודשית יתרת נכסים
שיעור דמי ניהול אחרון

תשואה

נומינלית ברוטו חודשית
מתחילת השנה
שנה
36 חודשים
60 חודשים

תשואה ממוצעת

36 חודשים
60 חודשים

מדדי סיכון

סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
אלפא שנתית
הפקדות ללא חברות
משיכות ללא חברות
צבירה נטו
העברות בין קופות
יתרת נכסים לסוף תקופה
יחס נזילות
 

הרכב נכסים

פרוט מלא

שם נתון אחוז

קבוצות ראשיות

שם נכס אחוז

סחירים/לא סחירים

שם נכס אחוז

בארץ / חוץ לארץ

שם נכס אחוז

רמת סיכון

שם נכס אחוז
 
הרכב ניירות הערך של הקופה
הרכב הקופה והנתונים נכון לרבעון ב-20

 

הקלק על הנכס לפרוט הקופות שמחזיקות אותו