רשות ניירות ערך מבצעת סקר עומק בקרב הגורמים המפוקחים בשוק ההון 

כחלק מהתכנית האסטרטגית של הרשות נשלח היום סקר הערכת פעילות לגורמים שונים בשוק ההון במטרה לשפר ולייעל תהליכי עבודה

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך

נטלי גרין 07/02/2024

רשות ניירות ערך החליטה, כחלק מתהליך אסטרטגי שמטרתו קידום וטיוב פעילותה, לקיים סקר בקרב בעלי תפקידים בגופים מפוקחים וגורמים שונים הפעילים בשוק ההון.  

מטרת הסקר הינה לקבל תמונה רחבה ביחס להערכת פעילות הרשות על ידי הגורמים המפוקחים. הסקר ישמש את הרשות לבחינת הצורך בשיפור וייעול תהליכי עבודה בממשק עם המפוקחים ושוק ההון. 

הסקר מופץ לבעלי תפקידים מרכזיים בגופים המפוקחים וכן לגורמים נוספים הפועלים אל מול הרשות בממשקי הפיקוח השונים. כדי להבטיח השתתפות נרחבת הסקר הינו אנונימי לחלוטין, המשתתפים לא ימסרו פרטים אישיים ולא ניתן יהיה לזהותם. 

יו"ר הרשות, עו"ד ספי זינגר אמר כי "אנו ברשות רואים חשיבות גדולה בביצוע הסקר וביכולתו לתרום לנו להכיר את תפיסת השוק ביחס לפעילותה של הרשות ולקדם את עבודת הרשות כדי להשיג את המטרות האסטרטגיות שלה ובראש ובראשונה הגנה על ציבור המשקיעים והבטחת שוק הון הוגן."