לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה וגמל - מרץ 2024 

הפניקס פנסיה וגמל