חיסכון לכל ילד, שלושה מסלולים, שלושה מנצחים שונים - תשואות אפריל בחיסכון לכל ילד - ליגת FUNDER  

מי מנצח בכל מסלול? | שינויים בהובלה בתשואה ל-5 שנים במסלול חיסכון מועט | פערים משמעותיים במסלול חיסכון מועט | שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול סיכון בינוני |

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Image-by-jcomp-on-Freepik / קרדיטים בכתבהImage-by-jcomp-on-Freepik / קרדיטים בכתבה

משה מימון עורך אתר FUNDER 23/05/2024

מימין: אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; גילעד אלטשולר, מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ


חיסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, כאשר במקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד. האפיקים העיקריים אליהם הועברו הכספים היו קופות הגמל שזכו במכרז, ושהתשואות בגינן מופיעות בסקירה זו, וכן הבנקים עם תשואות מובטחות בפקדונות השונים. כיום עולים קולות להפסיק את ההפקדה בבנקים, בשל נחיתות משמעותית בתשואות.

מבין המסלולים שהתאפשרו לחוסכים היו מסלולים אצל הבנקים השונים, וכן מסלולי קופות גמל. מסלולי קופות הגמל איפשרו לחוסכים לבחור מבין שלושה מסלולי סיכון – מועט, בינוני ומוגבר. להלן נביא את התשואות של הגופים השונים במסלולים השונים.

מחקר שנערך לפני מספר שנים הצביע על זה שמי שמפקידים בבנק, הם חוסכים מהפריפריה, והתשואה שהם מקבלים נמוכה משמעותית מזו שהציגו קופות הגמל, כולל אלה שנמצאות בסיכון נמוך.

אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים. ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחיסכון לטווח ארוך יחסית, יש העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי. תשואה ל-5 שנים בסיכון המוגבר, תקבל רק בממוצע 16% בסיכון הנמוך, כמעט שליש מהתשואה.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא במסלול בסיכון גבוה.

הערה חשובה – החודש נתוני הממוצעים חושבו כך שהושמטו נתוני התשואה הגבוהה ביותר, ונתוני התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע. 

מסלול סיכון מועט – הראל מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.77%- לעומת 1.35% חודש קודם. מנעד התשואה נע בין 1.11%- (אנליסט) ל-0.45%- (הראל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-1.77%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-7.03%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות ירדה ל-5.98%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-16.69%.

הראל מנצחים החודש עם 0.45%-, מנורה מבטחים במקום שני עם 0.51%-. אינפיניטי (0.77%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.47%, וכן בתשואה ל-12 חודשים עם 10.21%. מיטב (1.1%- החודש) מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 7.5%. אלטשולר שחם עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 20.07% על חשבון מיטב. ראוי לשים לב לשונות הגדולה בהיקף הנכסים בין הגופים המנוהלים שמגיעה עד כדי פי-2 בפערי התשואות החודש.

חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם קופה

תשואה אפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל

-0.45%

1.45%

5.99%

5.36%

13.27%

1,091

11375

מנורה מבטחים

-0.51%

1.10%

5.76%

5.23%

11.85%

487

11321

אלטשולר שחם

-0.52%

1.91%

6.64%

4.84%

20.07%

547

11325

אינפיניטי

-0.77%

2.47%

10.21%

7.40%

16.28%

415

11374

מגדל

-0.95%

1.83%

6.61%

5.34%

16.16%

478

9896

מיטב

-1.10%

1.68%

7.81%

7.50%

20.04%

491

11385

אנליסט

-1.11%

1.98%

8.09%

6.59%

17.70%

434

11366

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.77%

1.77%

7.03%

5.98%

16.69%

 

 


מסלול סיכון בינוני – אלטשולר שחם עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש ירדה ל-1.4%- לעומת 2.25% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.8%- (אנליסט) ל-1.04% (מנורה מבטחים). ממוצע התשואה בין הגופים מתחילת השנה ירד ל-3.05%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-10.1%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות ירדה ל-9.83%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-26.06%. להבדיל מהמסלול בסיכון נמוך, כאן השונות בין הגופים בתשואות החודש, לא גבוהה כל כך, וכך גם בחתכי הזמן האחרים.

מנורה מבטחים זוכים החודש עם 1.04%-, אלטשולר שחם במקום השני עם 1.15%-. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.67% ועברו להוביל על חשבון אנליסט, שעדיין מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם קופה

תשואה אפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

-1.04%

3.34%

10.04%

10.37%

25.94%

141

11322

אלטשולר שחם

-1.15%

3.67%

10.27%

5.44%

24.11%

1,729

11326

הראל

-1.34%

2.79%

8.28%

9.63%

25.37%

411

11376

מגדל

-1.52%

2.96%

9.71%

8.92%

25.47%

107

9897

מיטב

-1.60%

2.63%

10.38%

10.42%

27.45%

218

11386

אנליסט

-1.80%

3.12%

11.85%

14.44%

33.12%

154

11366

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

-1.28%

4.33%

14.34%

13.35%

31.12%

13

11375

ממוצע

-1.40%

3.05%

10.10%

9.83%

26.06%

 

 


מסלול סיכון מוגבר – פערים משמעותיים בתשואה בטווחים הארוכים

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.94%-, נמוכה משמעותית מחודש שעבר (3.8%). ממוצע התשואות בין הגופים מתחילת השנה ירד ל-5.42%. התשואה הממוצעת בין הגופים בשנה האחרונה ירדה ל-16.5%. התשואה המצטברת ל-3 השנים בממוצע בין הגופים ירדה ל-14.69%. התשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-47.01%. גם במסלול זה ראוי לשים לב להבדלים בין התשואות בין הגופים השונים, בעיקר בטווחים הארוכים, שיכולים להגיע לפי-2 פער בתשואה.

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול עם 2.34%-, מנורה מבטחים במקום שני עם 2.63%-. אלטשולר שחם עברו להוביל מתחילת השנה עם 6.68% על חשבון אנליסט. אנליסט עדיין מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שם קופה

תשואה אפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

-2.34%

6.68%

17.02%

5.71%

35.90%

4,970

11327

מנורה מבטחים

-2.63%

6.01%

16.52%

13.89%

46.37%

154

11323

מגדל

-2.94%

4.97%

15.85%

14.92%

46.58%

102

9898

מיטב

-3.04%

4.63%

16.60%

15.27%

47.17%

217

11387

הראל

-3.16%

4.84%

14.12%

14.69%

47.94%

737

11377

אנליסט

-3.49%

5.88%

20.98%

21.43%

75.56%

583

11367

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

-2.02%

6.51%

23.12%

22.88%

54.27%

89

11373

ממוצע

-2.94%

5.42%

16.50%

14.69%

47.01%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.