מור גמל מובילה את הניודים נטו בקופות גמל והשתלמות - איזה תשואה מסבירה את הניודים הכי טוב ? 

נובמבר 2021 בקופות הגמל עמד בסימן העברות גדולות מאלטשולר שחם גמל אל מספר חברות בראשן מור גמל ועוד שלוש חברות גדולות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
 Gerd Altmann Pixabay נוה, לפידות, אלטשולר, קרן Gerd Altmann Pixabay נוה, לפידות, אלטשולר, קרן

שנהב גולדברג 21/12/2021

ההעברות החיוביות הסתכמו בחודש נובמבר בכ 3.93 מיליארד שקלים והשליליות הסתכמו בכ 3.68 מיליארד שקלים (הפער נובע מהעברות ממוצרים אחרים כגון פנסיה). הצבירה נטו (אלה הגיוסים החיצוניים המגדילים את היקף הנכסים בתעשיית הגמל) הסתכמה בכ 3.2 מיליארד שקלים. כיום תעשיית קופות הגמל והשתלמות מנהלת היקף נכסים ענק של כ 671.6 מיליארדי שקלים שמנוהלים בעיקר על ידי עשרה גופים גדולים בלבד כאשר לאחרונה שני גופים (פסגות והלמן אלדובי) התמזגו לגופים גדולים אחרים (אלטשולר שחם והפניקס). 

מור גמל מובילה את טבלת הגיוסים מתחילת השנה וגם בחודש נובמבר היא המגייסת הגדולה ביותר עם 'העברות נטו' (מעבר מגופים) של מעל 1 מיליארד שקלים ו'צבירה נטו' (העברות והפקדות נטו) של כ 1.39 מיליארד שקלים. יש לציין כי מור כבר מנהלת 27.3 מיליארדי שקלים והיא הגוף השמיני בגודלו בענף וזאת לאחר כשלוש שנים בלבד של פעילות.

המגייסת השנייה החודש היא מיטב דש עם 'העברות נטו' של 985 מיליון שקלים (שיא) וצבירה נטו של 1.36 מיליארד שקלים. המגייסת השלישית היא הפניקס עם 'העברות נטו' 842 מיליון שקלים ו'צבירה נטו' של 1.2 מיליארד שקלים. כאשר הרביעית בדרוג הגיוסים היא כלל עם 'העברות נטו' 798 מיליון שקלים ו'צבירה נטו' של 1.1 מיליארד שקלים.

ילין לפידות והראל עוברות לראשונה השנה ל'העברות נטו' חיובי. ילין לפידות עם 23 מיליון שקלים והראל עם 2 מיליון שקלים.

אלטשולר שחם גמל

רבות כבר דובר על החברה הגדולה של הענף, אלטשולר שחם, שהגיע למעמדה לאחר שנים רבות של הצלחות (לוותיקים שביניכם: ראיון עם יאיר לוינשטיין מגיליון FUNDER GEMEL שצפה את ההצלחה) לשליטה בכשליש מתעשיית הגמל והשנה מתמודדת עם אכזבה גדולה של עמיתיה מתשואה נמוכה יחסית לכל הגופים. בחודש נובמבר כ 3.3 מיליארד שקלים עזבו את אלטשולר שחם. אולם במידה ובודקים את ההעברות נטו מחודש יוני (כולל) ביחד עם פסגות שעבר לשליטתה מגלים כי אלטשולר-פסגות איבדו במהלך חצי שנה כ 10.3 מיליארדי שקלים לטובת המתחרים. אולם גם היקף זה מהווה רק אחוזים בודדים (פחות מ5%) מהיקף הנכסים המנוהל בקופות הגמל של אלטשולר שחם כיום. המסקנה היא שפוטנציאל הניודים ממנה עדין גדול מאוד וללא שיפור משמעותי בגזרת התוצאות (יחסית למתחרים) יתכן שעוד נראה העברות גדולות הרבה יותר.

מור גמל

בגיליון ינואר של מגזין אדוויזרלנד התארח אורי קרן מנהל ההשקעות הראשי של מור גמל (מצוות המייסדים אפשר להגיד, תמונת השער למטה) ועל השער כתבנו DISRUPTIVE GEMEL MARKET ובדיעבד אפשר להגיד שמור גמל מממשת את פוטנציאל השינוי בתעשייה כפי שצפינו. מתחילת השנה מור גמל כבר צברה נטו כ 15.8 מיליארד שקלים שזה יותר מכפול מהבאה אחריה שגדולה ממנה פי יותר משניים. מור גמל היא ללא ספק המגייסת הגדולה בגמל השנה אף על פי שבתשואות מסלול ההשתלמות הכללי, שמהווה את חלון הראווה העיקרי של תעשיית הגמל, במקום הראשון נמצאת מיטב דש גמל. לכן על מנת להבין מה מסתתר מאחורי ההצלחה צריך לפתוח זום קצת יותר רחב ולבדוק מה התשואה מתחילת שנת 2020 כאשר תשואה זו מייצגת יותר גם את שאר הגופים, בזכות כך שגם תקופת המשבר (נפילות קורונה) נכללת בתוכה. על פי הדרוג של קרנות ההשתלמות הכלליות מתחילת 2020 מור נמצאת ראשונה כאשר שאר הקרנות נמצאות הרחק מאחור.


הקשר בין התשואות לגיוסים

בדקנו את הקשר בין התשואות מתחילת השנה לניודים בין החברות ובחלק מהמקרים הקשר היה קיים אולם רופף במעט בחלק מהחברות כמו בדוגמא של מור גמל. לכן בדקנו את התשואה מתחילת 2020 והקשר הפך להיות חזק הרבה יותר. בטבלה הנראית מטה תוכלו לראות את ההעברות נטו וצבירות מתחילת השנה 21 של הגופים וכן את תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות מתחילת 21 וגם מתחילת 20 כאשר סידרנו את הטבלה לפי התשואה מתחילת 2020. 

דרוג תשואת קרן ההשתלמות הכללית מתחילת 2020

מור גמל ראשונה עם 28.45% וזה מסביר יפה מאוד את ההצלחה בניודים. אחרי מור באים שלושה גופים שההעברות נטו אליהם מסתכמים בכ 4 מיליארד שקלים כל אחד והם מדורגים במקום השני, שלישי ורביעי בתשואה מתחילת 2020:

מיטב דש שנייה עם 20.59% וההעברות אליה הן כ 3.9 מיליארד שקלים. כלל ביטוח שלישית עם 18.93% וההעברות נטו אליה הם כ 4.1 מיליארד שקלים. הפניקס רביעית עם 18.32% וההעברות נטו אליה עומדים על כ 4 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

מבין אלו בעלי ההעברות נטו השליליות ניתן למצוא את ילין לפידות שנמצאת במקום השישי מתחילת 2020 וההעברות נטו ממנה עומדים על 3.5 מיליארד שקלים מתחילת השנה. התשואה של ילין לפידות (השתלמות כללי) מתחילת השנה עולה למקום השלישי וכבר ניתן לראות שילין לפידות עוברת להעברות חיוביות.  

מנורה ואלטשולר שחם נמצאות בתחתית התשואות הן מתחילת השנה והן ותחילת 2020 וזה כמובן מסביר את ההעברות נטו השליליות שלהן השנה וגם בנובמבר.


נובמבר 2021

 

 

 

דרוג FUNDER

העברות נטו

צבירה נטו

נכסים

מור גמל

      1,016

     1,394

     27,347

מיטב דש

         985

     1,364

     56,488

הפניקס

         842

     1,206

     65,210

כלל

         798

     1,091

     46,573

אנליסט

         246

        454

     14,561

ילין לפידות

           23

        210

     46,395

הראל

             2

        198

     51,741

מגדל

           17

        123

     21,753

מנורה

          -72

          22

     34,783

יתר הגופים

        -321

       -198

     94,734

אלטשולר שחם

    -3,291

   -2,661

   211,983

סכום כולל

         246

     3,203

   671,569מתחילת השנה ועד סוף נובמבר

 

 

 

 

 

 FUNDER

העברות נטו

צבירה נטו

נכסים

תשואה קרן כללית מתחילת 21

דרוג תשואה כללית מתחילת 21

תשואה קרן כללית מתחילת 20

דרוג תשואה כללית מתחילת 20

מור גמל

   11,718

  15,802

     27,347

12.45%

           5

28.45%

                   1

מיטב דש

      3,865

     6,067

     56,488

13.60%

           1

20.59%

                   2

כלל

      4,103

     5,561

     46,573

12.55%

           4

18.93%

                   3

הפניקס

      3,984

     6,712

     65,210

11.74%

           8

18.32%

                   4

אנליסט

      2,139

     3,378

     14,561

13.55%

           2

18.17%

                   5

ילין לפידות

    -3,471

   -2,120

     46,395

12.60%

           3

18.03%

                   6

מגדל

        -341

        305

     21,753

12.40%

           6

17.83%

                   7

הראל

    -2,572

   -1,806

     51,741

12.16%

           7

16.75%

                   8

אלטשולר שחם

    -7,870

        591

   211,983

9.01%

         10

14.83%

                   9

מנורה

    -1,209

       -360

     34,783

11.60%

           9

14.43%

                 10

יתר הגופים

    -4,269

   -2,086

     94,734

 

 

 

 

סכום כולל

      6,079

  32,043

   671,569

12.17%

 

18.63%