תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות השתלמות - לא כוללת את ה"מיני מפולת" ביום שישי. למה ? 

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות השתלמות והפנסיה לאפריל 2022 - התחזית הנ"ל מחושבת על פי תוצאות אפריל עד יום חמישי בלבד. זאת מכיוון שהחישוב נעשה על פי יום העסקים הישראלי האחרון בחודש. ה"מיני מפולת" ביום שישי בוול סטריט לא תיכנס לשערוך התשואה של קופות הגמל באפריל אלא תשפיע על תוצאות מאי. הירידות החדות שהגיעו עד כדי 4.17%- בנאסד"ק ו 3.63%- ב S&P500 עלולות ליצר לחלק מקופות הגמל במסלול כללי פתיחה שלילית של מאי בגובה של 1%- ועד 2%- . כלומר אם מאי יסתיים ללא שינוי עדין הקופות הנ"ל עלולות להציג ירידה חדה.

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Photo 109371021 StockDown © Tanaonte DreamstimePhoto 109371021 StockDown © Tanaonte Dreamstime

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 01/05/2022

הבהרה 1.5.2022:

התחזית הנ"ל מחושבת על פי תוצאות אפריל עד יום חמישי בלבד. זאת מכיוון שהחישוב נעשה על פי יום העסקים הישראלי האחרון בחודש. ה"מיני מפולת" ביום שישי בוול סטריט לא תיכנס לשערוך התשואה של קופות הגמל באפריל אלא תשפיע על תוצאות מאי. הירידות החדות שהגיעו עד כדי 4.17%- בנאסד"ק ו 3.63%- ב S&P500 עלולות ליצר לחלק מקופות הגמל במסלול כללי פתיחה שלילית של מאי בגובה של 1%- ועד 2%- . כלומר אם מאי יסתיים ללא שינוי עדין הקופות הנ"ל עלולות להציג ירידה חדה. ועכשיו נעבור לסקירה:

_______________________
אפריל 2022: הפחד חוזר לשווקים

התשואה הממוצעת של קופות הגמל: 1.2%-

בשליש הראשון של השנה התשואה הממוצעת היתה 2.7%-

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באפריל 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 0.9% לבין תשואה שלילית של 2.0%. 


בניגוד לחודש מרץ, שבו קופות הגמל השיגו לראשונה השנה תשואות חיוביות, בחודש אפריל שוב נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ, ואלה פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות.  

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית.

בארה"ב: ירידות שערים כאשר מדד הדאו ירד ב-2.2%, מדד ה-S&P ירד ב-5.4% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור התלול ביותר של 9.5%. הפיחות החד של השקל מול הדולר בשיעור של 4.5% מיתן מאוד את השפעת ירידות השערים על תשואות הקופות.

גם באירופה נרשמו ירידות שערים: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.0%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.3% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-3.2%.

מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 3.5%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד  בשיעור חד של 7.7%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים מתונות בהרבה מאלה שנרשמו בשווקים העיקריים: מדד ת"א 35 ירד ב-0.2%, מדד ת"א 125 עלה  ב-0.6%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 2.3%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-2.9%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-1.4%, 1.0% ו-1.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.2%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.5%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.6%. שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חזקה.

בארה"ב: ירידות שערים חזקות, כאשר מדד ה-500 S&P ירד ב-10.0%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-6.7% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, ירד ב-17.7%.

גם באירופה שבליבה מתחוללת מלחמת רוסיה-אוקראינה נרשמה מגמה שלילית ובעוצמה חזקה : מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-12.0%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-9.0% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 12.1%. 

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 6.8%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-14.5%.      

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, שוק המניות בישראל הציג עוצמה יוצאת דופן  ומגמה חיובית נרשמה במרבית המדדים המובילים: מדד ת"א 35 עלה ב-2.0%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.6%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של  2.6% ואילו מדד יתר 60 ירד בשיעור חד של 6.8%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד אג"ח קונצרני כולו ירד ב-2.9%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה ב-4.7%.