קרנות השתלמות ביוני – בהתאם להערכות FUNDER – אלטשולר שחם אחרונים בתשואה ל-5 שנים 

קרנות השתלמות דירוג FUNDER-AdvizerLand לכל הגופים במסלול הכללי ומנייתי בתשואה שלילית החודש | מסלול האג"ח - מרבית הגופים בתשואה חיובית | קרנות ההשתלמות המנייתיות בירידות דרמטיות | שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול הכללי ובמסלול המנייתי | מיטב דש עברו להוביל את מסלול האג"ח בתשואה ל-3 שנים | מה עשו החודש הגופים המובילם בתשואות לטווחים ארוכים במסלולי המניות והאג"ח?

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay

מיכאל לוי 17/07/2022

כפי שהערכנו ב-Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, בהתבסס על תחזית התשואות, אלטשולר שחם אכן עברו למקום האחרון בתשואה ל-5 שנים. אין ספק שמדובר כאן בדרמה משמעותית בשוק, שכן אלטשולר שחם הובילו את טבלאות התשואות על פני שנים רבות, ועכשיו לא מדובר באבדן המקום הראשון, אלא כאמור, תשואה שמביאה את בית ההשקעות למקום האחרון בתשואה ל-5 שנים. אגב, במסלול הכללי, אלטשולר שחם אחרונים בכל חתכי הזמן השונים, בעיקר לאור התשואה שלהם החודש שעומדת על 4.25%-. הביצועים של אלטשולר שחם מגיעים גם לאפיק המניות, וגם שם אלטשולר שחם אחרונים בכל חתכי הזמן. לעומת זאת באפיק האג"ח, אלטשולר שחם עדיין לא איבדו את הבכורה בתשואה ל-5 שנים, והם עדיין מובילים בטווח זמן זה באפיק.

ירידות חדות כמעט בכל האפיקים החודש, למעט במסלול האג"ח. ההשפעה עברה כבר מעבר לתשואות השליליות מתחילת השנה, וכעת כמעט כל הגופים נמצאים בתשואה שלילית ל-12 חודשים. הגופים השונים מציגים תשואות שליליות משמעותיות (למעט באפיק האג"ח), כך שמן הסתם המנצחים החודש הם הגופים שמציגים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר..

תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים החודש מגדל מובילים מתחילת השנה

במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.28%- ביחס ל-2.52%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 4.25%- ל-1.84%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-7.26%- ירידה דרמטית מחודש שעבר (5.1%-). תשואה ממוצעת ל-12 חודשים עברה לשלילית עם 2.06%- (0.89% חודש שעבר), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים ירדה ל-16.19% ו-28.78% בהתאמה.

הראל הם המנצחים של החודש עם 1.84%-, במקום השני מור עם 1.87%-. מגדל עברו להובלה מתחילת השנה עם 6.15%- (1.91%- החודש), ומובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 0.34%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם 18.82%, ו-32.7% בהתאמה (כלל השיאו החודש 2.21%-).

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל השתלמות כללי

-1.84%

-6.31%

-0.56%

15.99%

27.55%

9,754

154

מור השתלמות כללי

-1.87%

-6.24%

-0.68%

---

---

8,729

12535

מגדל השתלמות כללי

-1.91%

-6.15%

-0.34%

17.48%

29.32%

12,789

579

אנליסט השתלמות כללי

-2.02%

-6.67%

-1.07%

18.04%

29.84%

5,031

962

מנורה מבטחים השתלמות כללי

-2.04%

-6.93%

-1.76%

13.11%

25.63%

8,510

828

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

-2.11%

-7.97%

-2.46%

16.05%

28.31%

15,257

1162

מיטב השתלמות כללי

-2.15%

-7.67%

-1.97%

18.33%

30.21%

11,846

880

כלל השתלמות כללי

-2.21%

-6.38%

-1.23%

18.82%

32.70%

15,055

456

הפניקס השתלמות כללי

-2.35%

-7.36%

-2.37%

18.20%

30.82%

12,272

964

אלטשולר שחם השתלמות כללי

-4.25%

-10.95%

-8.14%

9.66%

24.61%

54,289

1093

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*)

-1.60%

-7.70%

-1.42%

---

---

29

13229

ממוצע

-2.28%

-7.26%

-2.06%

16.19%

28.78%

 

 


(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהלת היקף נכסים נמוך משמעותית משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.

תשואות מסלול מניות – מור במקום הראשון, מובילים מתחילת השנה ול-12 חודשים

במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 5.69%- לעומת 4.15%- בחודש קודם. טווח התשואה נע בין 7.76%- ל-4.47%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית חזקה עם 14.67%- ירידה משמעותית מחודש קודם (9.52%-). התשואה ל-12 חודשים שלילית עם 7.34%- לעומת 0.76%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.73% ו-43.93% בהתאמה.

מור במקום הראשון עם 4.47%-, במקום השני מגדל עם 5.16%-. מור מובילים מתחילת השנה על חשבון הראל עם 13%-. בתשואה ל-12 חודשים מויבלים הראל עם 4.2%-. אנליסט עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 35.07% ו-59.23% בהתאמה. אנליסט השיאו החודש 5.67%-.

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור השתלמות מניות

-4.47%

-13.00%

-5.46%

---

---

3,432

12536

מגדל השתלמות מניות

-5.16%

-14.04%

-6.32%

23.36%

41.28%

591

869

ילין לפידות השתלמות מניות

-5.26%

-14.44%

-5.91%

28.14%

48.92%

3,222

8563

הפניקס השתלמות מניות

-5.50%

-13.86%

-6.78%

26.80%

45.91%

1,513

968

הראל השתלמות מסלול מניות

-5.56%

-13.12%

-4.20%

25.27%

40.82%

925

763

אנליסט השתלמות מניות

-5.67%

-16.58%

-7.29%

35.07%

59.23%

2,778

963

מנורה מבטחים השתלמות מניות

-5.84%

-14.07%

-6.88%

19.83%

42.90%

385

1256

כלל השתלמות מניות

-5.85%

-13.61%

-7.32%

22.57%

43.64%

1,074

1350

מיטב השתלמות מניות

-5.87%

-15.03%

-7.01%

23.92%

40.76%

1,155

883

אלטשולר שחם השתלמות מניות

-7.76%

-18.93%

-16.25%

8.65%

31.87%

6,935

1377

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-5.69%

-14.67%

-7.34%

23.73%

43.93%

 

 


תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מנצחים החודש

במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא חיובית 0.13% לעומת 1.49%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.26%- ל-0.33%. אולם למעט אלטשולר שחם, שאר הגופים עם תשואה חיובית במסלול. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.76%- לעומת 3.89%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 1.7%- לעומת 1.53%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 4.92% ו-10.93% בהתאמה.

אנליסט מנצחים החודש במסלול עם 0.33%.  מיטב במקום השני עם 0.31%, ומובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן. מיטב דש עברו להובלה ל-3 שנים על חשבון אלטשולר שחם שעדיין שומרים על ההובלה בתשואה ל-5 שנים עם 17.14%. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.26%-, מקום אחרון והיחידים עם תשואה שלילית באפיק.

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה ביוני

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט השתלמות אג"ח

0.33%

-4.03%

-2.47%

3.35%

7.81%

86

972

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

0.31%

-1.49%

1.28%

9.72%

16.87%

855

1240

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

0.22%

-4.14%

-1.99%

3.58%

9.40%

140

1485

כלל השתלמות אג"ח

0.17%

-4.33%

-3.07%

2.91%

8.63%

172

2115

מגדל השתלמות אג"ח

0.15%

-5.42%

-3.30%

3.60%

10.65%

200

199

אינפיניטי השתלמות אג"ח

0.00%

-4.14%

-1.54%

1.88%

6.11%

171

1084

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

-0.26%

-2.77%

-0.82%

9.38%

17.07%

926

1378

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.13%

-3.76%

-1.70%

4.92%

10.93%

 

 
(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.