קרנות הפנסיה הנבחרות: איזו קרן פנסיה מובילה באחוז המצטרפים?! - מכרז חדש בפתח 

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת מכרז לבחירת קרנות הפנסיה הנבחרות שישמשו 'קרנות ברירת המחדל' החל בנובמבר; מנתוני הרשות עולה כי נתח הקרנות מסך ההפקדות בשוק הפנסיה עלה ל-15%; וזו החברה המובילה עם השיעור הגבוה ביותר של מצטרפים ב-2023

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
Photo-Vladimir-Akin-shin-Dreamstime.comPhoto-Vladimir-Akin-shin-Dreamstime.com

קרן מרדכי 02/07/2024

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת מכרז לבחירת קרנות הפנסיה הנבחרות, שישמשו כקרנות ברירת המחדל החל בנובמבר. זהו המכרז הרביעי מאז 2016, אז החלה הרשות בקביעת קרנות הפנסיה הנבחרות. תוקפו של המכרז החדש צפוי להיות 4 שנים במקום 3 במכרזים קודמים. במכרז ב-2021 זכו הקרנות מיטב, אלטשולר שחם, מור ואינפיניטי.

לפי נתוני הרשות, נתח השוק של הקרנות הנבחרות מתוך סך ההפקדות השוטפות בשוק הפנסיה עלה משיעור של כ–5% ערב ב-2016, מועד כניסת הרפורמה לתוקף, לכ–15% ב–2023. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הקטנות הוא 10% בלבד מסך שוק הפנסיה.

מיטב מובילה עם 27% מצטרפים בשנת 2023


ברשות מסבירים, כי "אפשר לייחס את הפערים המשמעותיים בין הקרנות הנבחרות לכך שההליך השלישי נכנס לתוקף כבר בנובמבר 2021, בשעה שקרנות הפנסיה מור ואינפיניטי החלו את פעילותן רק באפריל 2022.

מחצית מהמצטרפים לקרנות הפנסיה ב-2023 הצטרפו לקרנות הנבחרות


עוד נמסר מהרשות, כי במהלך השנים שמכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף, גבר זרם המצטרפים לקרנות הנבחרות משיעור של 8% ערב כניסת הרפורמה לתוקף ועד לשיעור של 49% בשנת 2023. כלומר, כמחצית מהמצטרפים החדשים לקרנות הפנסיה בשנת 2023 הצטרפו לקרנות הנבחרות עם דמי ניהול מוזלים, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן:


גם במכרז הנוכחי יוגבלו דמי הניהול מהפקדה לשיעור מקסימלי של 1%, אך נקבעו גם מחירי מינימום: דמי ניהול מהפקדה לא יפחתו מ–0.5% ודמי ניהול מצבירה לא יפחתו מ–0.15%, במטרה למנוע מצב שבו דמי ניהול נמוכים מדי יבואו על חשבון תפעול וניהול תקין של קרן הפנסיה או על חשבון השירות הניתן לחוסכים.

כמו כן, מוצע מנגנון אחיד לאופן בחירת קרן ברירת המחדל על ידי כל מעסיק עבור עובדיו, וכן מוצע לאפשר גמישות בדמי הניהול הנגבים על ידי הקרנות הנבחרות, כך שהן יוכלו להציע הצעות ערך אטרקטיביות גם לחוסכים בעלי צבירה גבוהה יותר. 


Right
Image-by-starline-on-Freepik / קרדיטים בכתבה

קרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצח

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
17/06/2024
Image-by-starline-on-Freepik / קרדיטים בכתבה

קרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצח

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
17/06/2024
Left